Opvang op ons kindcentrum

Op Kindcentrum Het Sterrenschip wordt niet alleen onderwijs gegeven, maar ook verschillende soorten opvang aangeboden. Plateau Kinderopvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Denk aan buitenschoolse opvang, peuteropvang en kinderdagopvang. 

De verschillende vormen van opvang zijn allemaal gevestigd in Kindcentrum Het Sterrenschip. Kinderen - en hun ouders - kunnen op Het Sterrenschip terecht voor kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, de SportBSO en Overblijven @Lunch. De SportBSO is te vinden bij voetbalvereniging FC Assen. De mogelijkheden bij Plateau Kinderopvang zijn groot en zorgen ervoor dat onze leerlingen de hele dag op dezelfde locatie kunnen blijven. Daarnaast kun je kiezen voor vaste dagen, maar ook voor een meer flexibele vorm van opvang. 

Meer informatie
Meer informatie over kinderopvang op Kindcentrum Het Sterrenschip is te vinden op de website van Plateau Kinderopvang. Hier zijn ook de GGD-rapportages van de locatie te vinden. Meer weten over de verschillende vormen van opvang? Bekijk ook dan de website van Plateau Kinderopvang.