CPR

Bij Plateau Integrale Kindcentra geven we op centraal niveau invulling aan de medezeggenschap van ouders en medewerkers in de Centrale Plateau Raad (CPR). Binnen de CPR werken de Centrale Oudercommissie (COC) voor de ouders van de kinderopvang, de Ondernemingsraad (OR) voor het personeel van de kinderopvang en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op centraal niveau samen. De CPR bestaat uit twaalf leden met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs. De CPR maakt gebruik van een medezeggenschapsstatuut waarin staat dat de CPR bij elk voorgenomen besluit een beroep doet op de wettelijke medezeggenschapsrechten. Voor vragen kan contact opgenomen worden via cpr@plateau-assen.nl.

 

Samenstelling CPR:

Oudergeleding onderwijs

 • Barbara Brink
 • Emiel Poort
 • Mariëlle Pruim


Personeelsgeleding onderwijs

 • Mia Jansen
 • Janet Kuntz
 • Natasja Smit

 

Oudergeleding kinderopvang

 • Pim Albronda
 • Maarten Peetsma
 • Marjon Pepping


Personeelsgeleding kinderopvang

 • Ursuline Dijkstra
 • Hannie Jansen
 • Siena van der Veen

 

Ambtelijk secretaris

 • Maria Jansen

 

De vergaderingen en de vastgestelde CPR-notulen zijn openbaar en te vinden op de website van Plateau.