Hier staan wij voor

De missie van Kindcentrum Het Sterrenschip is 'Leren doe je samen'. Kinderen willen graag leren. Ze doen dit soms spontaan, een andere keer meer door 'buitenaf' gestuurd. Wij zien het als onze taak om kinderen te leren het zelf te doen door middel van samenwerkend leren.

Daarin staan de drie basisbehoeften centraal: relatie, competentie en autonomie. Ieder mens wil met anderen omgaan en geaccepteerd worden. Daarom hechten wij veel belang aan een goede sfeer in het kindcentrum. Onder competentie verstaan wij het zelfvertrouwen en het gevoel dat je iets kunt. Daarom houden we in ons onderwijs rekening met de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Samenwerken
We geven extra begeleiding aan kinderen die moeite hebben met de leerstof en bieden extra uitdaging voor begaafde kinderen. Waar mogelijk geven we les op drie niveaus. Onder competentie vallen ook de sociale competenties, zoals samenwerken en spelen. Met autonomie bedoelen we onder meer het zelfstandig werken. Kinderen willen dingen zelf ontdekken en doen. Hierbij begeleiden wij ze. Als kindcentrum besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid. 

Wat betekent dit voor Het Sterrenschip?

  • We zorgen ervoor dat ieder kind Het Sterrenschip ervaart als een fijne, plezierige en veilige plek. 
  • We besteden structureel aandacht aan het ontwikkelen van de sociale vaardigheden waarbij kinderen leren dingen samen te doen. Denk aan samen keuzes maken, samenwerken, samen spelen en samen conflicten oplossen. 
  • We zorgen voor orde, regelmaat en veiligheid. Duidelijkheid en consequent zijn vinden we belangrijk.
  • Het Sterrenschip is een Gezonde School. We besteden veel aandacht aan gezonde voeding en voldoende beweging. 
  • We zijn een 'Kiva-school'. Kiva is een Fins programma dat gericht is op positieve groepsvorming en sociale veiligheid. Binnen Kiva ligt de nadruk op de groep als geheel. Leren doe je immers samen!