Zorg

Op Kindcentrum Het Sterrenschip geven we onderwijs op maat. Ons streven is daarbij om uit ieder kind het maximale te halen, op zijn of haar eigen niveau. Het ene kind heeft daar meer ondersteuning bij nodig, dan het andere. In het aanbieden van (extra) zorg werken we handelingsgericht. Dit betekent dat we een oplossingsgerichte houding hebben en kijken naar de individuele onderwijsbehoeften van het kind. 

De leerkracht speelt hierin een belangrijke rol. Sommige van hen hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld in gedrag, rekenen of taal. De leerkracht geeft de leerling onderwijs en ondersteunt hem of haar waar nodig. Dit kan een extra instructie zijn of een aanpassing in het leerstofaanbod. De leerkracht analyseert de vorderingen van de leerling en bespreekt deze regelmatig met de intern begeleider.

Het Sterrenschip heeft een eigen schoolzorgteam met daarin de directie en de intern begeleiders. Gezamenlijk zorgen zij voor het zorgsysteem op ons kindcentrum. Ook ondersteunen zij waar nodig de leerkrachten bij de extra begeleiding die zij kinderen geven, eventueel buiten de klas.